Privatlivspolitik og brugsbetingelser

Indholdsfortegnelse

Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser er gyldige fra 1. marts 2020 og erstatter alle tidligere udgaver af vilkår og betingelser. Vilkår og betingelser er gældende for Tjenesterne, MinEjendom, MinEjendom PRO, og Vedligeholdelsesplan.dk i nedenstående fælles betegnet som ”tjenesterne/tjenesterne/tjenesten/ systemet/os/vi”.

Tjenesterne er onlineløsninger primært til personer med tilknytning til etageejendomme, herunder andels- og ejerboligforeninger.
Tjenesterne består I at give dig en brugsret til vores systemer som kan anvendes bag login. Ved oprettelse af bruger, samt anvendelse af dele af funktionalitet på hjemmesider, fx tilbudsforespørgsel, giver du samtykke til MinEjendom som dataansvarlig.
Tjenesterne har ligeledes diverse hjemmesider/websites hvor der kan findes information uden brug af login. I nærværende betingelser kan du finde yderligere oplysninger om tjenesterne, abonnement, opsigelse m.v. Vedr. behandling af persondata henviser vi til vores privatlivspolitik.

Det er vigtigt, at du giver dig tid til at læse vilkår og betingelser grundigt igennem, inden du siger JA og indgår aftale om brugsret til tjenesterne. Du skal jo vide, hvad du siger JA til!

Det er MinEjendom ApS (CVR 29853045), Lersø Parkallé 40, 2100 København Ø, der står bag tjenesterne . Henvendelser vedr. tjenesterne kan rettes til vores kundeservice på tlf. 2799 9000 eller e-mail: info@minejendom.dk.

Ved brugeroprettelse og brug af tjenesterne bag login, samt dele af funktionalitet på websites, skal du acceptere vores vilkår og betingelser, samt privatlivspolitik:

Om tjenesterne MinEjendom, MinEjendom PRO, og Vedligeholdelsesplan.dk

Tjenesterne, MinEjendom, MinEjendom PRO, og Vedligeholdelsesplan.dk har til formål at hjælpe med at styre administrationen, herunder ventelister, samt drift og vedligehold i ejendomme. Vi tilbyder online systemer der forefindes som gratis/free-version og som forskellige betalte abonnementsløsninger. Herudover tilbydes en række tillægsprodukter og ydelser.

Al brug af tjenesterne, websites og tillægsprodukter/-ydelser er underlagt nærværende betingelser og vilkår, samt vores privatlivspolitik som du (Brugeren/dig) skal acceptere for at bruge tjenesterne og dele af funktionalitet på vores websites. Vilkår og betingelser, samt privatlivspolitik kan altid ses på minejendom.dk og vedligeholdelsesplan.dk. Ved oprettelse på tjenesterne får du som bruger en brugsret til tjenesterne.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse betingelser og vilkår for de enkelte produkter. Dette vil til enhver tid fremgå af enten minejendom.dk og vedligeholdelsesplan.dk.

1. Korrespondance

Korrespondance mellem brugere af tjenesterne må ikke indeholde tilbud eller krav om andre ydelser og produkter. Ved anvendelse af MinEjendom PRO, må indtastet data ikke indeholde personhenførbare data.

Brugere i tjenesterne kan blive kontaktet af andre brugere tilknyttet samme ejendom(me) som brugeren.

2. Brug af vores tjenester og websites

Ved at bruge vores tjenester accepterer du disse vilkår og betingelser og du bekræfter, at du overholder alle gældende love og regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere vilkår og betingelserne, skal du straks navigere væk fra vores tjenester, og afstå fra at bruge vores tjenester.

Vores tjenester og websites tilbydes udelukkende til ikke-kommerciel brug, dvs. du må hverken distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, fremsende eller på anden vis bruge materiale og indhold på vores tjenester og websites til offentlige eller kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke. Du må gerne linke til og bruge materiale fra vores websites, men du skal overholde reglerne om ophavsret og tydeligt angive os som kilde.

Selvom vi gør vores bedste for at give opdaterede og præcise oplysninger, kan der forekomme prisændringer, utilsigtede fejl og lignende på vores tjenester og websites og vi gør derfor opmærksom på, at alt indhold på vores tjenester og websites tilbydes ”som det er” uden garantier for fuldstændighed eller korrekthed og uden indeståelser af nogen art. Vi fraskriver os alt ansvar for indhold på vores tjenester og websites og ydelser leveret derigennem.

3. Betaling og abonnementsaftale

Ved oprettelse af bruger på tjenesterne får du valget mellem at anvende en gratis/free-version eller betale for en løbende abonnementsaftale. Abonnementsversioner betales ved tilmelding og trækkes staks efter tilmelding fra den oplyste konto. Abonnementer fornys efterfølgende automatisk. Hvis fornyelse sker ved fakturaudstedelse, vil faktura blive sendt til den/de e-mail som er anført ved brugeroprettelsen i tjenesterne. På minejendom.dk kan gældende abonnementspriser ses.

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms hvis intet andet er nævnt.
Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at tjenesterne kan justere priserne, så tjenesterne stilles uændret. Tjenesterne har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres websites.

Faktureringsperiode fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver abonnementsperiode.

4. Aftalens varighed

Disse vilkår og betingelser gælder så længe brugeren har en brugerprofil, der giver adgang til tjenesterne eller i øvrigt benytter sig af tjenesterne eller vores websites.

5. Fortrydelsesret

Vi gør opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret ved køb af abonnement, da dette betragtes som leveret og taget i brug, når betalingen er gennemført. Dette accepterer brugeren ved oprettelse af bruger på tjenesterne, med samtidig accept af disse vilkår og betingelser.

6. Opsigelse/Nedlægning af brugsaftale/Bruger

Du kan frit opsige din brugsaftale og bringe din bruger til ophør hvis du selv ønsker det. Du kontakter blot support under systemet, som herefter vil slette din oprettede bruger og personlige oplysninger. Slettet data kan ikke rekonstrueres og tjenesterne kan ikke drages til ansvar herfor.

Betalende abonnementsbrugere har 1 måneds opsigelse regnet fra den sidste dag i den betalte abonnementsperiode. Tilbagebetaling af abonnement kan ikke ske i en betalt abonnementsperiode. Opsagte abonnementer overgår automatisk til gratis/free-abonnementsversion uden at dine data slettes. Ønskes dine data slettet skal du opsige din brugsaftale.

Tjenesterne kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved brugerens væsentlige overtrædelse af disse vilkår og betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved brugerens insolvens.

7. Anvendelsesret

Tjenesterne gør opmærksom på, at brugeren og det tilhørende login, samt services er strengt personlige. Det er ikke tilladt at videresælge, udlåne, dele eller på anden vis videregive login eller andre informationer og services knyttet til brugeren. Misbrug medfører, at den pågældende bruger uden varsel spærres, uden at der på nogen vis kompenseres herfor.

Ved at anvende tjenesterne eller på anden vis indgå en aftale med os om brugen af tjenesterne, eller ved køb af tillægsprodukter og ydelser accepterer du disse vilkår og betingelser. Hvis du repræsenterer en forening eller virksomhed, indestår du for, at du lovligt kan acceptere disse vilkår og betingelser på foreningens eller virksomhedens vegne.

Tjenesterne giver brugeren en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset brugsret til at anvende tjenesterne. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til tjenesterne eller som bruger dit login. Brugeren må hverken helt eller delvist overdrages til tredjemand uden skriftligt samtykke med tjenesterne.

Al information du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, tilbudsforespørgsler, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af informationerne uden at godtgøre dig.

8. Brugerens adgang til egne data

Brugeren har til enhver tid fuld adgang til sin egen brugerprofil og data. Hvis et abonnement udløber eller opsiges, overgår brugeren automatisk til gratis/free-abonnement, hvilket medfører, at brugeren ikke længere har adgang til de data, som er en del af abonnementsversionen. Ingen af brugerens data i abonnementsversionen vil blive slettet uden forudgående varsel, og brugeren kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at købe abonnementsversionen medmindre brugeren lukker sin profil eller tjenesten har varslet sletning.

Hvis tjenesterne ønsker at lukke adgangen til brugeren kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til brugeren 3 måneder inden lukningen. Brugeren har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis brugeren ikke har betalt abonnement for adgang til tjenesterne.

9. Vilkår for oprettede ejendomme

Oplysningerne, som tilgås via opslag i tjenesterne og tilhørende websites, herunder opslag i offentlige registre og offentlige tilgængelige data om ejendommen, må alene tilgås manuelt som enkeltopslag. Oplysningerne må ikke anvendes til markedsføring eller videregives uden tjenesternes forudgående samtykke.

Tjenesterne kan tilgå data på alle oprettede ejendomme. Derfor giver du ved oprettelse af en ejendom/lejlighed din tilladelse til, at tjenesterne kan tilgå disse data. Tjenesterne er berettiget til at anvende alle oplysninger og data, som kan tilgås via tjenesten, til supportopgaver og statiske formål. Personhenførbar data vil ikke blive anvendt til PR og markedsføringsmæssige formål.

Ved oprettelse af en ejendom/lejlighed forpligter brugeren sig til at holde kontaktinformationer opdateret.

10. Markedsføring

De personlige oplysninger der indsamles via tjenesterne, bruges til at levere de tjenester, som du har anmodet om.

Oplysningerne vil også blive brugt til at give dig en mere effektiv brugerservice, til at forbedre eller udvikle vores hjemmesider og vores tjenester, samt produkter.

Du skal være opmærksom på, at oplysninger du afgiver i et offentligt forum, f.eks. på chatsider, kan ses af tredjemand og derfor ikke er omfattet af tjenesternes privatlivspolitik eller i øvrigt underlagt vores ansvar.

11. Opdateringer og driftsstabilitet

Tjenesterne forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på systemet og websites. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for brugeren. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til tjenesterne og vores websites mens opdateringer foretages. Tjenesterne tilstræber højest mulig driftsstabilitet, men garanterer ikke for denne.

12. E-mail og notifikationsudsendelse

Tjenesterne forbeholder sig retten til at sende e-mails og notifikationer ud til brugeren, når der kommer opdateringer til tjenesterne, når der er påmindelser i tjenesterne, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for brugeren. Tjenesterne forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails og notifikationer. Modtagelsen af e-mails og notifikationer kan til enhver tid afmeldes.

13. Ansvar og ansvarsbegrænsning

Brugen af tjenesterne og vores websites foregår helt på eget ansvar. Tjenesterne bærer intet ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til tjenesterne og vores websites. Ligeledes bærer tjenesterne intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler ved materiale og programmer påsystemet, ej heller eventuelle virus eller dataskader i forbindelse med brug af systemet. Vi har intet ansvar for skadelige applikationer, virus eller anden skadelig kode, der måtte indtræffe ved eller efter brug af tjenesterne. Du er ligeledes selv ansvarlig for det materiale du downloader fra tjenesterne, samt uploader til tjenesterne. Tjenesterne bærer intet ansvar for nedeperioder på tjenesterne og websites.

Tjenesterne må under ingen omstændigheder, af brugeren, videresælges eller anvendes i andre kommercielle sammenhænge. Du er ansvarlig for at bruge tjenesterne etisk, i overensstemmelse med loven og nærværende vilkår og betingelser.

Tjenesterne hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor brugeren kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til brugerens samlede betaling af abonnement i et år for brugen af tjenesterne.

Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan. Hjælpen du kan få i tjenesternes support er til en hver tid vejledende. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp og support fra tjenesterne foregår helt på eget ansvar og tjenesterne kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra hjælp og supporten, herunder evt. fejl, m.v.

Tjenesterne har ophavsretten og alle immaterielle rettigheder til alt materiale, der findes i tjenesterne og tilknyttede websites. Intet indhold i tjenesterne må anvendes eller reproduceres i andre sammenhænge uden eftertrykkeligt og forudgående skriftligt samtykke fra tjenesterne.

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder i tjenesterne eller andet materiale på websites til brugeren. Brugeren giver tjenesterne og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data der uploades af brugeren i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle systemet og vores websites. Brugeren indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Tjenesterne har ret til frit, uden særskilt accept fra brugere af tjenesterne og websites, at overdrage eller sælge sine rettigheder til systemet til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Tjenesterne har desuden ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring af data.

Tjenesterne har ret til at anvende alle data, idéer, metoder, knowhow eller opfindelser, som du indsender til tjenesterne, i enhver sammenhæng.

15. Misligholdelse af aftale

Tjenesterne forbeholder sig retten til at opsige/slette brugere af tjenesterne med øjeblikkeligt varsel ved brud på nærværende vilkår og betingelser, samt ved adfærd som vurderes uhensigtsmæssig eller skadelig for tjenesterne.

16. Overdragelse og flytning af Brugere

Oprettede brugere kan ikke overdrages til anden bruger. Nye brugere skal oprette sig som ny bruger og via nærværende vilkår og betingelser, bekræfte personoplysninger og eventuelle ejerforhold af ejendom/lejlighed. Hvis flere brugere bor i samme bolig/lejlighed, oprettes brugerne hver for sig.

17. Ændringer af generelle vilkår og betingelser

Tjenesterne forbeholder sig retten til at opdatere vilkår og betingelser, herunder privatlivspolitik og cookies, løbende og efter behov. Gældende vilkår og betingelser vil altid være tilgængelige på tjenesternes websites.

Brug af tjenesterne og/eller vores websites efter en ændring af vilkår og betingelserne, betragtes som brugerens accept af de ændrede vilkår og betingelser.

Disse retningslinjer, vilkår og betingelser og privatlivspolitik er til enhver tid underlagt dansk lovgivning.

18. Generelle råd om sikkerhed

Du bør altid beskytte din personlige adgangskode.

Afslut brugen af den elektroniske ydelse ved at klikke på “Log af”, inden du forlader dit medie. Benyt et antivirusprogram for at øge den generelle sikkerhed på din pc.

19. Tvister

Opstår der uenighed mellem bruger og tjenesterne skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

2020 – MinEjendom, MinEjendom PRO, og Vedligeholdelsesplan.dk © Alle rettigheder reserveret. MinEjendom ApS – CVR-nummer 29853045

Privatlivspolitik

Håndtering af personoplysninger i tjenesterne

MinEjendom tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data når du bruger vores tjenester.

MinEjendom ApS (CVR 29853045), Lersø Parkallé 40, 2100 København Ø, tlf.2799 9000 og e-mail: info@minejendom.dk er dataansvarlig og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Når du indgår en aftale med MinEjendom, MinEjendom PRO, og Vedligeholdelsesplan.dk (samlet tjenesterne/tjenesten/systemet/os/vi), giver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at du kan gøre brug af tjenesterne. De persondataretlige regler om samtykke kan du finde i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a og art. 7.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Udover ovenstående anvendes dine data til statistiske formål i, for tjenesterne, anonymiseret form bl.a. til måling af brugeradfærd.

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er

Dine oplysninger bliver kun brugt til ovennævnte formål.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.

Du kan altid bede os om at slette dine oplysninger. Bemærk, at hvis du beder os om at slette dine oplysninger, betyder det, at du opsiger din aftale med tjenesterne og din brugerprofil slettes.

Du kan få rettet oplysninger, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante.

Du har ret til at få en udleveret dine oplysninger (dataportabilitet).

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger til kun at bestå af opbevaring, eller hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger til markedsføring.

Du kan også altid selv rette dine stamoplysninger på din personlige profil på tjenesterne.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine oplysninger og din tilmelding ved at melde dig ud af tjenesterne på din personlige profil på tjenesterne, eller kontakte kundeservice på info@minejendom.dk.

Bemærk at hvis du tilbagekalder dit samtykke er det lig med aftaleophør og din brugerprofil, samt tilknyttet data, vil blive slettet og kan ikke genoprettes.

Klagemulighed:
Hvis du mener, at vi har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33193200 eller dt@datatilsynet.dk.

Opbevaring, opsigelse og sletning

Vi gemmer dine oplysninger så længe, du har en brugerprofil på tjenesterne.

Ved opsigelse af aftalen med tjenesterne, sletter vi din brugerprofil og dine oplysninger senest 15 dage efter du har opsagt aftalen. Så kan vi fx hjælpe dig, hvis du meldte dig ud ved en fejl. Bruges dine oplysninger eller en del heraf i en verserende sag, vil de oplysninger, der er nødvendige for denne behandling, dog først blive slettet, når sagen er afsluttet.

Eksterne samarbejdspartnere

Dine oplysninger overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af tjenesterne, udsendelse af mails, notifikationer og nyhedsbreve, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af tjenesterne og vores services. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og skal behandle oplysningerne fortroligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med vores databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Nogle af disse databehandlere, fx. Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA kan være sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S.Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45 eller via brug af EU Kommissionens standardkontrakter. I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier som fx. Privacy Shield certificering eller via indgåelse af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Vi bruger cookies på tjenesterne og websites

Når du besøger tjenesterne og disses websites, placerer vi en eller flere cookies på din computer eller mobiltelefon. Der henvises til tjenesternes websites for nærmere information om cookiepolitik.

SCHØDTs vedligeholdelsesplaner bliver digitaliseret i Upsite

Upsite: Ejendommens digitale vedligeholdelsesplan

Hos SCHØDT bruger vi den digitale platform Upsite til at udarbejde vedligeholdelsesplaner. Det gør, at vi også kan tilbyde digital adgang og fordele til vores kunder og samarbejdspartnere.

I Upsite kan ejendomsejer tilgå vedligeholdelsesplanen og arbejde med den efter overlevering fra SCHØDT. Man kan samtidig dele adgang til eksterne, hvis der er behov for det. Det kan f.eks. være en administrator.

Læs mere om Upsite
Eksempel på en vedligeholdelsesplan til andelsboligforeninger og ejerforeninger

Se et eksempel på vores vedligeholdelsesplan

Vores vedligeholdelsesplaner er udført i et flot overskueligt design. Når du køber en vedligeholdelsesplan hos os, bliver den samtidigt oprettet og digitaliseret i MinEjendom, helt gratis.

Bemærk venligst at alt indhold i eksemplet er fiktive data

Se eksempel
Cecilie Christensen er kundeservice kontakt hos SCHØDT A/S og Vedligeholdelsesplan.dk
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte mig

Cecilie Christensen

Bygningskonstruktør