Persondatapolitik for Vedligeholdelsesplan.dk,
Vedligeholdelsesplan.com og schodt.dk

Denne persondatapolitik er gyldig fra 13. december 2017 og erstatter alle tidligere versioner.
Ved brug af vores Websites Vedligeholdelsesplan.dk, Vedligeholdelsesplan.com og schodt.dk accepteres nedenstående
persondatapolitik og vilkår:

 

1 Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne
privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

SCHØDT A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
SCHØDT A/S
Adresse: Lersø Parkallé 40, 2100 København Ø
CVR: 26652421
Telefon nr.: 3393 1550
Mail: info@schodt.dk
Vores Website: Vedligeholdelsesplan.dk, Vedligeholdelsesplan.com og schodt.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi
behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling
af dine persondata.

2 Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og
tjenester, samt i vores kontakt med dig. De data vi anvender, omfatter:

– Almindelige persondata
– Data om interesser og vaner
– Trafikdata om brug af internettet
– Lokationsdata fra internettet, mobil, GPS eller kamera
– Transaktionsdata
– Unikke numre på netværksenheder
– Data om valg af fx bank, kreditforening, interesseorganisation, studieretning m.v.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige
forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:
– Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
– Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
– Forbedring af vores produkter og tjenester

– Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig, hvis du har anmodet herom
– Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig, hvis du har
anmodet herom
– Administration af din relation til os
– Levering af data til anden virksomhed hvor du er kunde
Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er
defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det
samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har
brug for til det konkrete formål.
Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde
vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er
nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de
persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden
retlig forpligtelse.
Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger
også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om
relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os
dine ændringer.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var
grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet
ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant
grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug
kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

3 Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og
foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret,
mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vedr. brug af cookies henvises til punkt 5 nedenfor.
Når du bestiller tilbud på vores Websites, bekræfter du samtidig af du er ejer, lejer eller har relation
til ejendommen hvortil du spørger om tilbud. Det er ikke tilladt at spørge om tilbud på ejendomme
hvortil du ikke har en relation.

Bemærk, at risikoen for uberettiget adgang via hackerangreb eller lignende aldrig helt kan
elimineres i forbindelse med elektronisk forsendelse og opbevaring af data. Derfor foregår al
afgivelse af personlige oplysninger altid på eget ansvar.

4 Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og
hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og
hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog
være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder
og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du
øverst.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
Du skal henvende dig til os skriftligt og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de
kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du
trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til
det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os,
hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige
forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger
vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som
muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre
indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge
kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for
at ophøre med behandlingen af dine persondata.

5 Brug af cookies på vores Websites

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer sådan, at en hjemmeside kan genkende din
computer ved tilbagevendende besøg. Cookies kan ikke indeholde virus eller anden skadelig kode.
Vores Websites bruger cookies til at indsamle oplysninger for at give en tilpasset og relevant
brugeroplevelse, og anvendes på langt de fleste Websites. Når du bruger vores Websites, efterlader
din browser en række oplysninger på de sider, du har besøgt. Vores Websites bruger cookies til at
indhente oplysninger om bl.a.
Geografi
Browsertype
Operativsystem
IP-adresse
Hvilke sider og undersider der besøges på hjemmesiden
Tidspunkt for besøg
Forbindelsestype
Skærmopløsning
Interesser

Bemærk, at vi ikke kan identificere dig som privatperson på baggrund af hjemmesidens brug af
cookies. Alle oplysninger, der indsamles er derfor komplet anonyme. Vi bruger oplysningerne til en
generel statistik over besøgende, som hjælper os til at forbedre vores Websites, så de afspejler de
behov, brugerne på vores sider har.
6 Sletning og håndtering af cookies
Det er muligt at slette eller blokere cookies, hvis man ikke ønsker dem på sin computer.
Følgende hjemmesider indeholder generel information om sletning og håndtering af cookies:
Link (på dansk)
Link (på engelsk)
Vær dog opmærksom på eventuel nedsættelse af vores websites funktioner hvis du vælger at slette eller
blokere for cookies.
©2017 – SCHØDT A/S Alle rettigheder reserveret. SCHØDT A/S – CVR nummer 26652421

Få gratis tilbud på vedligeholdelsesplan

På Vedligeholdelsesplan.dk finder du fremtiden for din ejendom. Vi har gjort det let for din andelsboligforening eller ejerboligforening at få et gratis og uforpligtende tilbud, få uddybende information og i det hele taget hjælpe med alt om vedligeholdelsesplaner. Hvis I gerne vil i gang med at sikre jeres ejendoms fremtid kan i bestille et gratis og uforpligtende tilbud på en vedligeholdelsesplan her:

1. Hvem skal vi sende tilbuddet til?

2. Hvilken ejendom skal vi lave tilbud til?

Ved bestilling af tilbud godkender du samtidig vores privatlivspolitik

PS. Vi dækker hele Danmark!

Se et eksempel på en vedligeholdelsesplan

Vores vedligeholdelsesplaner er udført i et flot overskueligt design. Når du køber en vedligeholdelsesplan hos os, bliver den samtidigt oprettet og digitaliseret i MinEjendom, helt gratis.

Bemærk venligst at alt indhold i eksemplet er fiktive data

Se eksempel (PDF)