Persondatapolitik for Vedligeholdelsesplan.dk,
Vedligeholdelsesplan.com og Schodt.dk

Denne persondatapolitik er gyldig fra 7. marts 2018 og erstatter alle tidligere versioner.
Ved brug af vores Websites Vedligeholdelsesplan.dk, Vedligeholdelsesplan.com og Schodt.dk accepteres nedenstående
persondatapolitik og vilkår:

 

1 Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

SCHØDT A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
SCHØDT A/S
Adresse: Lersø Parkallé 40, 2100 København Ø
CVR: 26652421
Telefon nr.: 3393 1550
Mail: info@schodt.dk
Vores Website: Vedligeholdelsesplan.dk, Vedligeholdelsesplan.com og schodt.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

2 Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, samt i vores kontakt med dig. De data vi anvender, omfatter:

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om
relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

3 Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vedr. brug af cookies henvises til punkt 5 nedenfor.

For at kunne holde vores side så sikker som muligt, bliver der placeret nogle cookies, når du lander på siden, som er nødvendige for at beskytte mod angreb. Derudover bliver der logget forskellig information fra vores udbydere, som blandt andet trafikstatistik fra vores internetudbyder.

Når du bestiller tilbud på vores Websites, bekræfter du samtidig at du er ejer, lejer eller har relation til ejendommen hvortil du spørger om tilbud. Det er ikke tilladt at spørge om tilbud på ejendomme, hvortil du ikke har en relation. Bemærk, at risikoen for uberettiget adgang via hackerangreb eller lignende aldrig helt kan elimineres i forbindelse med elektronisk forsendelse og opbevaring af data. Derfor foregår al afgivelse af personlige oplysninger altid på eget ansvar.

4 Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os skriftligt og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

5 Brug af cookies på vores Websites

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer sådan, at en hjemmeside kan genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies kan ikke indeholde virus eller anden skadelig kode. Vores Websites bruger cookies til at indsamle oplysninger for at give en tilpasset og relevant brugeroplevelse, og anvendes på langt de fleste Websites. Når du bruger vores Websites, efterlader din browser en række oplysninger på de sider, du har besøgt. Vores Websites bruger cookies til at indhente oplysninger om bl.a.

Bemærk, at vi ikke kan identificere dig som privatperson på baggrund af hjemmesidens brug af cookies. Alle oplysninger, der indsamles er derfor komplet anonyme. Vi bruger oplysningerne til en generel statistik over besøgende, som hjælper os til at forbedre vores Websites, så de afspejler de behov, brugerne på vores sider har. Vi anvender Google Analytics til at håndtere denne statistik, og for at Google kan generere tallene, får Google gennem Analytics-værktøjet adgang til cookies herfra. Derudover bruger vi cookies til at kunne annoncere mod de, der har besøgt vores hjemmeside og har interesse i det, vi tilbyder. Annonceringen sker gennem Facebooks annonceværktøj, og for at Facebook kan forestå den annoncering, får de adgang til cookies fra denne side. Vores chatsystem, Tawk.to, anvender også cookies for at give dig en god oplevelse med chatten, samt for at sikre en sikker chatfunktion. Cookies fra vedligeholdelsesplan.dk kan desuden nyttiggøres af SCHØDT A/S’s øvrige grene af virksomheden.

6 Sletning og håndtering af cookies

Det er muligt at slette eller blokere cookies, hvis man ikke ønsker dem på sin computer.
Følgende hjemmesider indeholder generel information om sletning og håndtering af cookies:

Link (på dansk)
Link (på engelsk)

Vær dog opmærksom på eventuel nedsættelse af vores websites funktioner hvis du vælger at slette eller blokere for cookies.

© 2018 – SCHØDT A/S Alle rettigheder reserveret. SCHØDT A/S – CVR nummer 26652421

 
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte mig

Daniel Andersen

Kundeservice

Tlf. 3393 1550 Send en mail

Vi bruger cookies på denne side. Læs mere