10-års budget over vedligeholdelsesopgaverne

I vores vedligeholdelsesplaner indgår der et 10-års budget over vedligeholdelsesopgaverne, hvor vi angiver retvisende overslagpriser og i en prioriteret rækkefølge. Deraf får I et godt overblik og en klar køreplan for de kommende års vedligehold på jeres ejendom. 10-års budgettet er et godt og vigtigt arbejdsredskab i vedligeholdelsesarbejdet, og det er næsten lige så vigtigt at opdatere budgettet, som det er at få det udarbejdet. Med et opdateret budget ved I altid, hvor meget der skal spares op til de enkelte arbejder, og der er således også systematisk overblik over jeres vedligehold på tværs af skiftende bestyrelsesmedlemmer i foreningen.Efterhånden som jeres vedligeholdelsesopgaver bliver udført, kan I med et opdateret budget fremvise til nye i ejendommen, at tingene bliver udført. Alle i ejendommen kan deraf være trygge ved deres investering i deres lejlighed. Og så bor I tilmed et sted, hvor tingene fungerer, som de skal.


Hvordan laver vi planen for jer?

Vi udarbejder en vedligeholdelsesplan specifikt til jer, ved at starte med en gennemgang af ejendommen. Gennemgangen tager normalt 2-4 timer afhængigt af ejendommens størrelse og udføres af vores konsulenter som er uddannede bygningskonstruktører og civilingeniører. Under gennemgangen registrerer de ejendommens tilstand, herunder faldstammer, installationer og lejligheder mv. De efterspørger information om eventuelle tidligere renoveringer og skader, og jo flere konkrete oplysninger de har, jo bedre vil vedligeholdelsesplanen blive. Herefter har vi brug for adgang til 3-5 boliger/lejligheder, ejendommens fællesarealer, og de eksisterende plan-, snit- og facadetegninger og tidligere projekter. Vedligeholdelsesplanen kan normalt afleveres i PDF-format 2-3 uger efter gennemgangen, og den bliver også oprettet gratis i appen, MinEjendom.


Huskeliste til gennemgang af jeres ejendom:

  • Sørg for adgang til 3-5 boliger/lejligheder med henblik på at besigtige vægge, faldstammer, radiatorer, vand- og el-installationer samt ventilation. Ved etageejendomme skal vi gerne ind i minimum én lejlighed i henholdsvis stueetage, én ved gavl og én på øverste etage
  • Sørg for adgang til ejendommens fællesarealer på dagen for gennemgangen
  • Udlevering af nøgle til fællesarealer, som vi afleverer i aftalt postkasse efter endt gennemgang
  • Gør foreningens beboere/lejere m.v. opmærksomme på, at ejendommen gennemgås på den anførte dato og tid
  • Såfremt muligt vil vi gerne se en kopi af eksisterende plan-, snit- og facadetegninger
  • Medbring eller send info om tidligere skader og projekter inden for de seneste 5 år – gerne i form af kortfattet notat

Automatisk opdatering af 10-års budgettet med MinEjendom

Vores vedligeholdelsesplaner bliver udarbejdet i MinEjendom PRO, som snakker sammen med MinEjendom. Begge er digitale platforme, som vi har været med til at udvikle. Ved at vores vedligeholdelsesplaner er digitale, kan vi holde dem opdateret for jer løbende, hvis I ønsker det. Med en digital vedligeholdelsesplan kan I også få automatisk besked, når der er opgaver jeres vedligeholdelsesplan, der kræver handling. Her kan I så vælge at tage hånd om opgaven eller udskyde den. Det er meget simpelt og brugervenligt. Alt dette hjælper vi jer gerne videre med, mens vi samtidig også er behjælpelige med at finde de rette håndværkere til opgaverne, hvis I ønsker det.


Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du nemt få et gratis og uforpligtende tilbud på en vedligeholdelsesplan til jeres ejendom lige her:

Få et gratis tilbud

Hvad er en obligatorisk vedligeholdelsesplan?

En obligatorisk 10-årig vedligeholdelsesplan er et lovmæssig krav om, at alle ejerforeninger og boligforeninger skal udarbejde en plan for vedligeholdelse af deres ejendomme. Planen skal beskrive, hvilke dele af ejendommen der skal vedligeholdes, hvornår det skal ske, og hvad det vil koste. Planen skal også indeholde en oversigt over de forventede udgifter til vedligeholdelse i de næste 10 år.

Formålet med den obligatoriske 10-årige vedligeholdelsesplan er at sikre, at ejendomme bliver vedligeholdt ordentligt og løbende, så de ikke forfalder og bliver en sikkerhedsrisiko eller skader beboernes sundhed. Ved at have en vedligeholdelsesplan kan ejendomsforeningen også bedre planlægge og fordele de økonomiske ressourcer til vedligeholdelse og undgå overraskelser med store vedligeholdelsesudgifter, som ikke er budgetteret.

Kravet om den obligatoriske 10-årige vedligeholdelsesplan er fastsat i Boligreguleringsloven og gælder alle ejendomme, der har mere end én boligenhed og er ejet af en ejerforening eller boligforening. Planen skal udarbejdes af en byggesagkyndig eller en anden person med relevant faglig viden, og den skal godkendes af ejerforeningens eller boligforeningens generalforsamling.

←  Tilbage til artikeloversigt

Få gratis tilbud på vedligeholdelsesplan

Vi har gjort det let for din andelsboligforening eller ejerboligforening at få et gratis og uforpligtende tilbud, få uddybende information og i det hele taget hjælpe med alt om vedligeholdelsesplaner. Hvis I gerne vil i gang med at sikre jeres ejendoms fremtid kan I bestille et gratis og uforpligtende tilbud på en vedligeholdelsesplan her:

» Udover at det er en rigtig god idé at have en vedligeholdelsesplan på sin ejendom, så er det vigtigt at vedligeholdelsesplanen er i god kvalitet og pædagogisk opbygget, så den rent faktisk kan bruges til noget «


Søren Schødt

Indehaver, SCHØDT A/SSe video
Cecilie Christensen er kundeservice kontakt hos SCHØDT A/S og Vedligeholdelsesplan.dk
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte mig

Cecilie Christensen

Bygningskonstruktør